Monday, May 21, 2018

diwedd y siwrnai

Daeth fy merch a'i gŵr adref yn hwyr neithiwr wedi cael amser bythgofiadwy yn Israel. Cawson nhw eu gwahodd i ginio Shavuot gan ffrind newydd o Shtula a'i theulu yn Jerwsalem nos Sadwrn. Cawson nhw amser anhygoel o dda efo'r bobl mor groesawgar a chynnes. Roedd y bwyd yn flasus dros ben hefyd. Dwedodd fy merch ei bod hi wedi bwyta nes iddi bron â byrstio. Yna, aeth gŵr ei ffrind â'r cwpl cenhedlig i faes awyr Ben Gurion am 3 o'r gloch yn y bore wedyn. Roedd yn siwrnai fendigedig a fendithiwyd gan Un sydd yn ffynhonnell pob bendith. 

Clywais fod y murluniau yn Shtula wedi troi'n lle poblogaidd i dwristiaid Israel yn barod!

No comments: