Tuesday, May 15, 2018

giât aur

Yn y cyfamser mae fy merch a'i gŵr yn mynd o gwmpas Jerwsalem. Wrth adael Gethsemane, Gwelon nhw giât tuag at y gorllewin - Giât Aur. Dywedir bod Iesu wedi mynd drwyddo Sul y Palmwydd, a bydd o'n ei basio eto pan fydd o'n dychwelyd. Cafodd o'i selio gan Sultan Suleiman yn 1541. Trueni os oedd o'n meddwl ei fod o'n medru rhwystro Iesu rhag dychwelyd gan selio'r giât.

No comments: