Saturday, May 26, 2018

gwneud ewin

Dw i newydd brynu frother, diolch i fy merch a yrrodd cerdyn anrheg Amazon ar gyfer Sul y Mamau. Dyma geisio paratoi cappuccino. Mae'r teclyn yn gweithio'n wych, ond dydy o ddim yn gwneud yr un fath o ewyn a gewch chi yn y cappuccino go iawn. Mae'r ewin hwn yn rhy ysgafn, fel..... ewin! Mae angen llefrith trwchus. Dylwn i arbrofi ymhellach er mwyn ffeindio canlyniad boddhaol.

No comments: