Wednesday, May 2, 2018

o enau babanod


Mae fy merch 21 oed, myfyrwraig oddi cartref, yn postio adnodau'r Beibl yn aml ar Facebook. Llenwodd yr adnod hon fi gyda llawen y bore 'ma.

"Paid â gadael i neb dy ddiystyru am dy fod yn ifanc. Yn hytrach, bydd di'n batrwm i'r credinwyr mewn gair a gweithred, mewn cariad a ffydd a phurdeb." 1 Timotheus 4:12

Fel dwedodd Ioan, "nid oes dim sy'n fwy o lawenydd i mi na chlywed bod fy mhlant yn rhodio yn y gwirionedd."

No comments: