Monday, May 14, 2018

digwyddiad hanesyddol

Agorwyd Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem, prif ddinas Israel heddiw. Cyflawnodd yr Arlywydd Trump ei addewid arall. Mae pobl Israel ynghyd â phawb sydd yn eu cefnogi'n dathlu'n brwd y digwyddiad hanesyddol hwnnw. Mae fy merch a'i gŵr yn Jerwsalem ar hyn o bryd i weld popeth sydd yn digwydd! Tynnwyd y llun hwn gan fy mab yng-nghybraith.

No comments: