Wednesday, May 16, 2018

hydrangea

Plannodd y gŵr ryw hanner dwsin o hydrangea wythnosau'n ôl fel rhan o welliant yr ardd. Doedden ni ddim yn disgwyl iddyn nhw flodeuo eleni, ond cawson ni'n synnu ar yr ochr orau. Maen nhw'n blodeuo'n barod! Efallai bod nhw'n ymateb i ofal cariadus y gŵr. (Mae o'n hoff iawn o hydrangea.) Pinc ydy'r blodau oherwydd pH y pridd. Bydd yn dipyn o olygfa pan fyddan nhw i gyd llawn o flodau.

No comments: