Friday, May 18, 2018

yn ôl i shtulaAeth fy merch yn ôl i Shtula, efo'i gŵr y tro hwn. Gwelodd o'r murlun a greodd ei wraig a'r murluniau eraill. Roedd rhai trigolion yna i'w croesawu nhw. Mae o'n sefyll o flaen y wal lle cafodd y milwr ei gipio a'i ladd gan Hezbolla yn 2006. Cafodd 121 o bobl Israel eu lladd ynglŷn â phobl Libanus yr adeg honno. 

No comments: