Friday, May 25, 2018

tŷ bach perffaith

Camais allan o'r drws blaen i fynd am dro'r bore 'ma. Gwelais gath y cymydog wrthi'n defnyddio ein hiard ni fel tŷ bach. Mae'n amlwg bod hyn yn mynd ymlaen am sbel yn ôl y dystiolaeth a adawyd yn yr iard. Wedi meddwl, mae'r rhan o'r iard honno'n edrych yr union fel litter box mawr! Googlais a ffeindio bod cathod yn casáu croen ffrwythau sitrws a gwaddodion coffi. Dyma wasgaru croen lemwn ac oren. Dw i'n mynd i gasglu gwaddodion coffi.

No comments: