Friday, May 4, 2018

cychwyn murluniau

Wedi cael croeso cynnes gan drigolion Shtula, dechreuodd fy merch a'r artistiaid eraill baentio murluniau ar wal y ffin. Wynebon nhw broblem gymhleth ynglŷn â defnyddio taflunydd yn y nos (cam cyffredin i gychwyn murlun) oherwydd y diogelwch. Dechrau maen nhw fodd bynnag tra bod milwyr clên IDF yn cadw llygaid arnyn nhw bob amser. Daeth criw ffilm i ffilmio hefyd. Byddan nhw'n gorffwys am Saboth heno ac yfory.

No comments: