Tuesday, May 22, 2018

y celf buddsodiadau

Dw i newydd orffen the Art of the Deal gan Donald Trump. (Dywedir bod Kim Jong-un yn newid cyfeiriad ei bolisi wedi darllen y llyfr hwn!) Roedd yn hynod o ddiddorol er nad ydw i'n gyfarwydd â'r byd busnes o gwbl. Cewch chi weld sut mae o wedi taclo heriau, ennill brwydrau busnes, a llwyddo i fod yn filiwnydd. Mae o wedi dysgu sut i ddelio amrywiaeth o bobl tra ei fod o'n ffyddlon wrth eu ffrindiau. Does ryfedd ei fod o wedi cyflawni cymaint fel Arlywydd America mewn amser byr; mae o'n hollol addas arwain y wlad fawr hon. Mae'r llyfr yn llawn o gynghorion doeth ac ymarferol hefyd. "Ffeindiais fod gen i ddawn i orchfygu rhwystrau a chymell pobl dda i wneud eu gorau. Dw i wedi gwneud hyn ar fy nghyfer hyd yma. Her nesaf bydd defnyddio'r ddawn hon ar gyfer y bobl eraill," meddai. A dyna'r union beth mae o'n ei wneud rŵan.

No comments: