Tuesday, May 8, 2018

newydd orffen

Maen nhw newydd orffen! Creodd saith artist rhyngwladol furluniau trawiadol. Dechreuodd un ohonyn nhw furlun arall hyd yn oed. Mae trigolion Shtula (Israel) wrth eu boddau ac yn llawn cyffro. Gobeithio y bydd y murluniau'n eu bendithio nhw a'u hatgoffa nhw bod ganddyn nhw ffrindiau yn y byd.

No comments: