Saturday, May 19, 2018

shavuot

Bydd Gŵyl Shavuot yn cychwyn heno, 50 diwrnod ar ôl Passover, ac yn para tan nos dydd Llun. Dathlir yr hanes Torah a roddwyd gan Dduw i Israel ar draed Mynydd Sinai. Dim cyd-ddigwyddiad bod Cristnogion yn dathlu Pentecost yr adeg hon i gofio geni cymuned Meseia. 

No comments: