Monday, May 28, 2018

diwrnod cofio

"Dydyn ni ddim yn eu nabod nhw i gyd, ond mae arnon ni popeth iddyn nhw."

No comments: