Monday, January 15, 2018

brigau

Mae'r oerfel wedi dod yn ôl yn ffyrnig fel bod y llosgwr logiau wrthi'n galed. Dan ni wedi llosgi pentwr o logiau yn y mis diwethaf. Weithiau maen nhw'n cael eu llosgi i lawr bron dros nos, ac felly rhaid casglu digon o frigau er mwyn achub marwor yn y bore. Gwaith y plant oedd hynny o'r blaen, ond rŵan y gŵr sydd yn ei wneud. Dyma frigau a gasglodd yn dwt. (Mae ganddo waed A.)

No comments: