Saturday, January 6, 2018

y mae amser i bob peth

Dechreuodd fy ŵyr fwydo ei hun efo llwyau, a dyma fo'n actio fel Bwystfil yn ffilm Disney. Roedd o'n cael cymaint o hwyl fel gwagiodd y bowlen ar ei ben yn y diwedd! Mae ei mam yn teimlo'n drist weithiau wrth weld ei babi'n tyfu'n rhy gyflym. 

No comments: