Friday, January 12, 2018

oer eto

Wedi hoe fach, mae'r tywydd oer wedi dod yn ôl. Gollyngodd y tymheredd o 59F(15C) i 15F(-9.5C) dros nos. Roeddwn i'n cadw'r tân bach yn y llosgwr logiau yn ystod yr hoe ar gyfer y tywydd oer disgwyliedig. Pan godais y bore 'ma, fodd bynnag, roedd y tân bron â marw, a dw i heb kindlings! Dyma ddechrau annog y marwor gwan i ail gychwyn. Cymerodd hanner awr, ond llwyddais. Mae'r tân yn llosgi'n braf bellach. Bydd y tywydd hwn yn para am wythnos arall o leiaf. 

No comments: