Thursday, January 4, 2018

ateb gan oren

Ces i ateb gan Oren Mellul, hyfforddwr Krav Maga yn Israel! Dw i a'r gŵr yn gwylio ei fideo bob dydd ers misoedd, ac mae'r ddau blentyn adref am wyliau'n ymuno â ni rŵan. Wrth weld iddyn nhw ymarfer y symudiadau, tynnais lun ohonyn nhw, a'i yrru at Oren. Roedd o'n hapus bod ei fideo'n helpu ni.

No comments: