Tuesday, January 16, 2018

dydy neb yn medru ei stopio

Roedd hi'n 7F / -14C y bore 'ma. Es i am dro fel arfer fodd bynnag. Dw i'n credu'n siŵr mai'r bore oerach oedd o yn y gaeaf 'ma. Aeth y gŵr i gae saethu er gwaethaf yr oerfel. Bydd o'n aros am oriau wrth gynhesu ei hun yn y car o bryd i'w gilydd. Mae o'n hoffi'r oerfel fel na fydd neb arall yn ddigon gwallgof i fynd yno, ac felly cael yr holl le iddo i hun. Mae o'n mwynhau ei ymddeoliad.

No comments: