Friday, January 26, 2018

salmau 121

Roedd yn edrych yn anobeithiol pan ddechreuais ddysgu Salmau 121 (mewn ffurf cân) yn Hebraeg ar gof wythnosau'n ôl. Mae'r geiriau'n hynod o debyg i'w gilydd fel roeddwn i'n cael fy nrysu'n ofnadwy. Ces i fy nhemtio i feddwl byddai'n amhosib ei ddysgu. Daliais ati, fodd bynnag wrth anwybyddu'r llais bach negyddol. Dw i wedi llwyddo o'r diwedd. Hwrê! 

No comments: