Wednesday, January 17, 2018

cwis cyntaf

Roedd llyfrau cwrs daearyddiaeth Beibl yn hwyr cyrraedd. Dw i newydd orffen y cwis ar lein cyntaf. Yn anffodus doedd y map ddim yn gweithio, a methais ateb pum cwestiwn allan o chwech. Ces i 50% ar y cyfan fodd bynnag sydd yn syndod mawr i mi. Mae'r llyfrau mor academaidd fel fy mod di'n cael hi'n anodd eu deall. Doeddwn i ddim yn disgwyl mwy na 10%. Gobeithio y bydda i'n gwella.

No comments: