Tuesday, January 23, 2018

ym mhrif ddinas israel

Wedi ymweliad llwyddiannus, gadawodd yr Is Lywydd Pence Israel. Wrth glywed ei gariad mawr a chefnogaeth ddidwyll tuag at Israel a'i bobl yn ei annerch yn Knesset, roeddwn i'n teimlo'n hapus dros ben. Da iawn fo yn ail adrodd y cyhoeddiad hanesyddol, sef "Jerwsalem ydy prif ddinas Israel" - ffaith amlwg ond doedd neb yn ddigon dewr ei adnabod yn gyhoeddus heblaw'r Arlywydd Trump. 

No comments: