Monday, January 29, 2018

sganiwr

Mae'r gŵr newydd brynu sganiwr sydd yn medru sganio sleidiau, lluniau a negatifau. Mae o'n gweithio’n hynod o dda a throi'n ein hen luniau gwerthfawr ni sydd yn prysur ddirywio i ffurf electronig. Dyma un o'r lluniau, sef llun ohonof i yn gwisgo kimono ffansi efo'r teulu ar achlysur Shichigosan, yr ŵyl Japaneaid ar gyfer y plant sydd yn saith, pump a thair blwydd oed.

No comments: