Tuesday, January 9, 2018

dod adref yn jerwsalem

Mae Jane o Jerwsalem newydd ddychwelyd "adref" ym mhrif ddinas Israel wedi cael tair wythnos o wyliau yn Nenmarc efo'i theulu. Mae'n amlwg bod yr hoe fach wedi gwneud cymaint o les iddi. Mae hi'n benderfynol byth i fod yn llais ar gyfer Israel a'i fendithio. Bydd hi'n cael clywed Mr. Pence'n annerch Kunesset y mis yma wedi'r cwbl. 

No comments: