Monday, January 8, 2018

coffi twrcaidd

Mae gen i chwant coffi Twrcaidd arna i heddiw a dyma chwilio am y modd gorau i'w wneud. Mae yna nifer o fideos ar You Tube, ac mae rhai'n mynd yn erbyn i'r lleill. Dewisais un gan ddynes Arabaidd. (Rhaid bod ei modd yn well.) Does gen i ddim sosban benodol, ac felly roedd rhaid i mi wneud y gorau a fedrwn i. Dyma fo! Blasus iawn!

No comments: