Monday, January 22, 2018

dim ond yn japan

Dydy hi ddim yn bwrw eira'n aml yn ardal Tokyo fel arfer er bod hi'n bwrw llawer yn y gogledd ac ar ochr Môr Japan. Cafodd y drafnidiaeth ei effeithio'n arw  felly pan welodd Tokyo 20 centimedr o eira ddoe. Ceisiodd y bobl fynd adref yn gynnar, a chreodd dagfeydd ofnadwy mewn nifer o orsafoedd trên. Roedd fy merch yn y dyrfa, ond dwedodd fod pawb yn aros heb gwyno na chynhyrfu. Dim ond yn Japan!

No comments: