Saturday, January 20, 2018

un flwyddyn

Yr union flwyddyn yn ôl, newidiodd yr Unol Daleithiau eu cyfeiriad. Yn ystod y flwyddyn mae'r Arlywydd Trump wedi cyflawni cymaint o bethau dros ei wlad a'i bobl er gwaethaf pawb a phopeth. Mae America'n gryfach yn economaidd ac yn filwrol; mae llai o fewnfudwyr anghyfreithlon, llai o ddiweithdra; mae mwyfwy o bobl yn dangos parch tuag at eu gwlad ac egwyddor Americanaidd. Caeodd y Democratiaid y llywodraeth ar y diwrnod pen-blwydd oherwydd nad oedden nhw'n cael beth maen nhw ei heisiau. Mae'r Arlywydd Trump yn bwrw ymlaen o hyd ac o hyd ar gyfer pobl America er gwaethaf pawb a phopeth.

No comments: