Friday, January 5, 2018

diwedd y gwyliau

Mae fy mab ifancaf yn mynd yn ôl at y brifysgol heddiw wedi tair wythnos o wyliau. (Bydd ei chwaer yn dechrau'n hwyrach.) Roedd o'n medru ymlacio a chysgu'n ddigon ar ôl astudio a gweithio'n galed. Er mwyn "dathlu" dechrau tymor newydd, ymunodd ei dad â nhw'n chwarae gêm bwrdd Star Wars Clue y bore 'ma. Roeddwn i'n ceisio o'r blaen ond methu'n dallt y rheolau'n llwyr! Llwyddodd a hyd yn oed ennill! 

No comments: