Saturday, January 13, 2018

tŷ wag o newydd

Mae fy merch ifancaf newydd adael am y brifysgol yn Missouri wedi treulio mis o wyliau. Cafodd amser braf yn ymlacio, darlunio, gwnïo, gwau, ayyb. Rŵan mae tymor newydd a phrysur yn ei disgwyl. Tra oedd hi adref, daeth i wirioni ar Krav Maga a ddysgir gan Oren Mellul. Mae hi'n awyddus i ddal ati, a'i ddysgu i'w ffrind orau fel y byddan nhw'n medru ymarfer efo'i gilydd. Mae'r tŷ yn wag unwaith eto.

No comments: