Tuesday, January 30, 2018

chef john

Dw i ddim yn gweld fideo coginio yn Saesneg yn aml oherwydd fy mod i eisiau dysgu ieithoedd eraill ac ennill gwybodaeth ar yr un pryd. Des i ar draws fideos Chef John, fodd bynnag a dw i wrth fy modd efo fo! I gychwyn, mae ganddo lais anhygoel o braf; mae o'n ddoniol heb fod yn gas; mae o'n esbonio popeth mewn modd hynod o glir heb wastraffi amser yn adrodd hanes personol diflas fel rhai eraill. Da iawn ydy ei ryseitiau beth bynnag. 

No comments: