Wednesday, January 31, 2018

noson lawen

Gwrandawais efo'r gŵr ar araith yr Arlywydd Trump neithiwr yn eiddgar. Roedd yn barti enfawr hapus! Cyflawnwyd cynifer o bethau pwysig dan ei arweinyddiaeth ar gyfer bobl America mewn blwyddyn. Mae bywydau'r bobl wedi gwella, ac mae ysbryd cadarnhaol a gobeithiol yn eu mysg. Ac felly roedd yn anghredadwy gweld y rhan fwyaf o'r Democratiaid yn edrych yn ddig yn ystod y noson lawen. Edrycha' i ymlaen at weld beth fydd yr Arlywydd yn ei gyflawni eleni.

No comments: