Thursday, January 25, 2018

yr ail gwis

Dw i newydd orffen yr ail gwis ar gwrs daearyddiaeth Feiblaidd. Ces i 75%. Doeddwn i ddim yn nerfus y tro 'ma, ac yn medru ateb cwestiynau (a dyfalu rhai atebion) yn llonyddwch. Hynod o anodd ydy'r cwrs, ond mae o'n fy ngwthio i weithio'n galed. Yn y cyfamser, dw i'n meddwl fy mod i'n dysgu nifer o bethau.

No comments: