Friday, January 19, 2018

murlun yn y tir sanctaidd

Mae fy merch hynaf yn dal i gynhyrchu celf gan gynnwys murluniau. Rŵan mae hi wrthi'n paentio un mewn cartref preifat yn Oklahoma City. Cafodd newyddion gwych yn ddiweddar; cafodd hi ei gofyn i ymuno ag Artists4Israel i baentio murlun yn Israel ym mis Mai! Mae hi newydd dderbyn e-docyn awyren ac mae hi gyffro i gyd (a minnau hefyd wrth gwrs!) 

No comments: