Tuesday, January 2, 2018

mezuzah

Ces i mezuzah yn anrheg Nadolig gan fy merch. Doeddwn i ddim yn gwybod amdano fo, a dyma googlo i ffeindio beth ydy beth. Mae yna bentwr o reolau o'i gwmpas, ond gan nad ydw i'n Iddewig, gosodais i fo ar  ffrâm drws blaen fel atgof bendith Duw, heb ddilyn yr holl reolau. 

No comments: