Wednesday, February 7, 2018

1917

Mae gan One for Israel gynifer o erthyglau gwych. Dw i'n darllen un bob bore. Heddiw darllenais un am y digwyddiad hanesyddol yn Jerwsalem yn 1917, am sut "rhyddhaodd" General Allenby Jerwsalem rhag y Twrciaid heb arf. Hanes anhygoel, cyffroes ydy o. Wrth gwrs bod hanes Israel yn orlawn o ddigwyddiadau anhygoel, gwyrthiol. Gwyrth ydy bodolaeth Israel hyd at heddiw beth bynnag.

No comments: