Friday, February 9, 2018

yoni

Mae gwiwer yn dychwelyd bob dydd i fwyta hadau ar y dec cefn. Penderfynais roi enw iddo fo (er nad ydw i'n sicr mai gwryw ydy hwnnw.) Yoni dw i'n ei alw fo. Bydda i'n galw ei enw, a chanu cân pryd bynnag gosoda' i hadau. Gobeithio y bydd Yoni'n dysgu'r cliw a dod wedyn. (Mae Dinah, gwiwer fy merch yn bwyta o'i llaw erbyn hyn!) Yn sydyn welais un arall! Dw i ddim yn gwybod pa un ydy Yoni!

No comments: