Monday, February 26, 2018

dagrau mam

Sut yn y byd mae'r babi bach mor annwyl yn medru rhoi cymaint o rwystredigaeth i'w rieni? Wir, mae amser caled ar fy mab a'i wraig wrth i'w babi grio'n ddi-baid yn aml heb iddyn nhw wybod beth i wneud. Weithiau mae fy merch-yng-nghyfraith yn methu atal crio ei hun. (Mae pob mam yn mynd drwy'r profiad.) Efallai bod y babi'n cael ei dannedd; efallai nad ydy hi'n hoffi'r llaeth powdwr. Mae hi'n hapus pan nad ydy hi'n crio! Gobeithio y bydd hyn yn pasio cyn hir.

No comments: