Saturday, February 10, 2018

tawelu babi

Aeth y gŵr i Texas i ymweld â'n mab hynaf ni a'i deulu. Dyma'r tro cyntaf iddo weld ein hwyres ni sydd yn dri mis oed bellach. Roedd hi braidd yn ffyslyd a chrio ar un adeg. Dyma ei thaid yn defnyddio ei brofiad a sgil a ddysgodd tra oedden ni'n magu chewech o blant. Roedd y babi'n hapus wedi iddi gael ei dal y modd hwnnw. Bydd y mab a'i deulu'n dod y mis nesaf. Edrycha' i ymlaen.

No comments: