Saturday, February 17, 2018

twtio coed

Tra oedd y criw o ddynion torri coed a thocio canghennau'r cymdogion, gofynnodd y gŵr iddyn nhw weithio droston ni hefyd. Dyma nhw'n dechrau ar yr unwaith. Torron nhw'r ddwy goeden a thwtio'r gweddill. Mae'n hiard ni'n edrych yn hynod o dwt bellach. Byddan nhw'n dychwelyd rhyw dro i weithio ar Boaz a Iachin; mae eu canghennau'n bygwth y to. 

No comments: