Friday, February 2, 2018

jyngl magnolia 2

A dyma ongl wahanol o furluniau fy merch. Maen nhw'n wynebu'r cyntedd a chreu awyrgylch arbennig fel pe baech chi mewn jyngl. Dywedodd hi fod y teulu'n hapus dros ben efo ei gwaith. Gobeithio y bydd y bobl a bydd yn ymweld â'r teulu eisiau un iddyn nhw hefyd!

No comments: