Saturday, February 24, 2018

dathlwn

Yn ei araith ar gyfer CPAC, dwedodd yr Arlywydd Trump fod y gwrthwynebiadau yn erbyn iddo gydnabod yn gyhoeddus Jerwsalem fel prif ddinas Israel yn anferthol; ond ar yr un pryd, anferthol oedd y gefnogaeth dros y cyhoeddiad. Dewisodd yr hyn sydd yn iawn er gwaethaf pawb a phopeth. Cyflymodd o hyd yn oed y diwrnod agor Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem er mwyn cyd-fynd â dathliadau pen-blwydd Israel yn 70 oed. Dathlwn yn llawen!

No comments: