Friday, February 16, 2018

logiau rhadd ac am ddim

Torrodd dau deulu cyfagos eu coed yn eu hiard nhw yn gadael pentyrrau o ddarnau o geirios a hackberry - coed gwych ar gyfer llosgi. Dwedon nhw wrthon ni fydden ni'n rhydd eu cael nhw. Ac felly roedd y gŵr yn eu cludon nhw am oriau ddoe. Heddiw mae o wrthi'n eu torri nhw i logiau. Dan ni'n mynd i dorri dwy goeden yn ein hiard ni cyn hir hefyd. Byddwn ni'n barod am y gaeaf nesaf.

No comments: