Tuesday, February 27, 2018

tŷ newydd

Dechreuwyd adeiladu tŷ yn y cae ar draws y stryd y bore 'ma. Roedd y cae sydd yn perthyn i'r cymydog wedi bod yn wag ers i fi a'r teulu symud yma ugain mlynedd yn ôl. Roedd fy mhlant yn arfer chwarae pêl-droed arno fo, diolch i haelioni'r cymydog. Roedd o eisiau ei werthu am flynyddoedd. Mae'n amlwg fod o wedi llwyddo. Bydd y plant cael sioc pan fyddan nhw'n dod adref beth bynnag.

No comments: