Wednesday, February 14, 2018

cariad diffuant

Dyma waith diweddar gan fy merch a gomisiynwyd gan ddynes o dras Iddewig yn Llundain. (A dweud y gwir, mae gan y ddynes dai dros y byd.) Ffrind fy merch a wneud y ffrâm â llaw; gŵr fy merch a osododd y golau o gwmpas y llun. Mae'r cleient wrth ei bodd, nid dim ond gyda'r llun ond gan y llythyr a sgrifennodd fy merch yn mynegi ei chariad diffuant tuag at Israel.

No comments: