Thursday, February 15, 2018

anrheg fach

Dw i'n dal i fwynhau bwydo'r gwiwerod a'r adar. Y bore 'ma, fe welais gnau hicori ar reilen y dec cefn. Efallai bod Yoni wedi ei adael i mi er mwyn diolch i mi am yr hadau! Mae gen i anifeiliaid anwes 'hawdd' nad oes rhaid i mi ofalu amdanyn nhw.

No comments: