Wednesday, February 21, 2018

nikki eto

Hwrê i Nikki unwaith eto! "Na fydda i'n cau fy ngheg," meddai yng chynhadledd y Cenhedloedd Unedig. "Yn hytrach, bydda i'n dal i ddweud y gwir yn barchus." Dwedodd hi wrth PA fod ganddyn nhw ddewis, sef ffordd i heddwch neu ffordd i ddioddefaint a hunan-ddinistrio; mae America bob amser yn barod i'w helpu. Dwedodd hi hefyd na fydd y penderfyniad i symud Llysgenhadaeth America newid ni waeth faint nad PA yn ei hoffi. Ewch amdani, Nikki!

No comments: