Tuesday, February 13, 2018

cwis 5

Gorffennais gwis 5 ar gyfer y cwrs daearyddiaeth Feiblaidd y bore 'ma. Ces i 92.5%, y sgôr uchaf hyd yma! Roedd y wers ynglŷn â 12 llwyth Israel. Roeddwn i'n rhyw feddwl y gofynnir pa lwyth a gafodd pa dir, ac felly roeddwn i'n dysgu'r map yn ddwys. Roeddwn i'n iawn! Dw i'n falch i weld fy mod i'n dechrau deall cefndir hanes yr Israeliaid yn llawer gwell.

No comments: