Thursday, February 1, 2018

jyngl magnolia

Dyma furlun newydd gan fy merch hynaf. Mae hi newydd ei orffen ar gyfer cartref newydd yn Oklahoma City. Jyngl Magnolia ydy'r teitl, ac mae un arall cymaint ag hwn ar draws y cyntedd. Syniad gwych a newydd yn fy nhyb i. Gobeithio byddan nhw'n plesio'r cwsmer. 

No comments: