Tuesday, February 20, 2018

murlun yn Israel


Mae fy merch newydd orffen y cynllun ar gyfer ei murlun yn Israel. Dyma fo! Cafodd hi ei hysbrydoli gan storiâu Eliseus ac Eseia yn yr Hen Destament - Eliseus a gafodd ei amgylchynu gan fyddin Syria; Eseia a gafodd ei gyffwrdd ar ei genau efo marworyn. Cyffrous dros ben!

No comments: