Thursday, February 8, 2018

jwda

Dyma erthygl arall gwych gan One for Israel. Roeddwn innau hefyd yn meddwl yn aml pam ddewisodd Duw Jwda fel llinell Meseia yn hytrach na Josef. Wedi'r cwbl mai dyn ffyddlon dros ben oedd Josef, a gweithredodd Jwda'n gywilyddus yn ei henaint. Wrth gwrs nad ydy gras Duw'n dibynnu ar weithgareddau da ond ei ras ei hun. Cwestiwn a oedd gen i beth bynnag. Awgrymodd yr erthygl ateb. Mae o'n gwneud cymaint o synnwyr.

No comments: