Thursday, February 22, 2018

430

Mae fy merch hynaf newydd orffen paentiad newydd ar gyfer y Pasg. Mae o mor fawr fel roedd ei chyfrifiadur yn cael hi'n anodd prosesu'r ffeil - 48 x 48 modfedd. 430 ydy'r teitl - cafodd yr Israeliaid eu rhyddhau o 430 mlynedd o gaethwasiaeth yn yr Aifft gan yr Arglwydd.

No comments: